Expo-Houten-1070x714  IMG 0817 NL13-1094377

Vandaag maar weer eens achter de laptop gekropen om weer een stukje te schrijven over onze geliefde duivensport.  Gelukkig gaat alles gaat zoals het hoort en de kweek is in volle gang. Bertram heeft al diversen jongen op het vlieghok zitten die hij gaat klaarstomen voor de verkoping op de Voorjaarsbeurs in Houten, die dit jaar gehouden wordt op 4 en 5 maart. Zoals al beschreven in een eerdere column gaat hij dit weer doen in samenwerking met Henk Walda uit Marum. Zij zullen te vinden zijn in hal 3 stand 347. 

Ook is er in het kader van het medische programma (wat regelmatig plaatsvindt) weer een mestonderzoek geweest bij onze vereniging PV Flevoland, en er werd gelukkig niets noemenswaardig gevonden. Bij de jaarlingenkeuring die dit jaar verzorgd werd door Wim Clermonts uit Groningen kwamen de 973 en de 977 als beste uit de verf met respectievelijk een 7 en een 7½. Zoals bij vele keuringen gaf ook deze liefhebber aan dat de mand de uiteindelijke keurmeester is, want niemand kan in een duif zien of het een goede of een slechte duif is. Inmiddels en het heeft even geduurd zijn alle duifkampioenschappen bekend gemaakt. Vol trots kunnen we zeggen dat onze blauwband duivin de NL13-1094377 Duifkampioen Allround geworden is in onze vereniging met 10 prijzen, een waardig opvolger van de NL10-1176648 die dit presteerde in 2013. Verder werden we in de totaal klassering 3e Aangewezen Generaal, 2e Onaangewezen Midfond, 4e Aangewezen Midfond, 1e Onaangewezen Dagfond 2e Aangewezen Dagfond, en 3e Generaal Lang Aangewezen.

In de kweekboxen op zolder zijn de eerste ukkies ook uit het ei gekropen en de eerste twee zijn inmiddels geringd. Wat betreft het kweekhok buiten, daar hebben we de duiven de vrije hand gegeven, aangezien er veel nieuwkomers tussen zitten. Onder het motto zoek het zelf maar uit, zijn er 30 doffers met 35 duivinnen in het hok geplaatst. Wat op een gegeven moment geen partner heeft, gaat naar het rommelhokje zo noem ik het maar gemakshalve, want hier zitten de duiven waar weinig tot niets uit gekweekt wordt.

Voor de jonge duivenvluchten zullen we er (zoals het er nu uitziet) dit jaar weer een veertig á vijftig jongen kweken. Verder zal er ook nog gekweekt gaan worden voor de vele bonnenkopers. En met vele bedoel ik echt veel. Uiteraard zijn wij hier zelf debet aan en daarom hebben we besloten om voor volgend jaar alleen onze eigen vereniging en een paar goede doelen nog wat te schenken, want een klein rekensommetje leert ons dat er ongeveer 25 á 30 extra gekweekt moeten worden, en dat is echt teveel van het goede.

Sportgroeten Bertram en Patrick